...پس از ارائه گزارش صد روزه آقای روحانی ریاست محترم جمهور در برنامه زنده ی تلوزیونی که عده ای اعتقاد داشتند 

دکتر حسن روحانی با اکثریت آرا به عنوان رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

 مناظره های انتخاباتی این بار با شیوه ای نوین برگزار شد!

همراه با امتحانات همگام با انتخابات شاید هم همراه با انتخابات همگام با امتحانات انتخاب باشما...

در فاصله سه ماه تا آغاز یازدهمین انتخابات ریاست‌ جمهوری ، تب
حضور شخصیت‌های سیاسی برای تصدی بالاترین پست اجرایی کشور بالا گرفته است.

یکی از مقولاتی که رهبر فرزانه انقلاب در جمع زائرین و مجاورین حریم رضوی در ابتدای سال 92 تبیین فرموند؛ واکاوی موضوع  مذاکره دولت آمریکا با ایران است.

بخش هایی از این نطق به دلیل کمبود وقت در صحن علنی قرائت نشد که از رسانه های کشور می خواهم با اننتشار کامل این نطق،‌ این صدا را به جامعه برسانند. تریبون مجلس برای برخی از آقایان باز است و برای برخی دیگر ...