مقالات ویژه

مقاله ای در باب سیاست برد - برد


وقتی صبح از خواب بلند میشی و وارد سایت گلستان می شی ومی بینی سایت برات باز نمیشه...


بار دیگر زمزمه های عاشورا به گوش می رسد.صدای زنگ جرس کاروان عشق وایثار به قافله سالاری حسین وعلمداری عباس در کویر بی عدالتی...


اگه امروز حدود ساعت13:40یا15:35 وارد سالن دانشگاه میشدی یه چیزی ناخودآگاه نظرت وبه خودش جلب می کرد وخیلی آنی به سمت اتاق بسیج هدایت می شدی...


 ! مقاله ای هر چند مختصر در باب سینمای ایران


پیوندها